REMEMBER BLEIBURG MASSACRE - DO NOT HATE - DO NOT FORGET ISKAZI - SVJEDOČANSTVA ISTINA O STRADANJU, MUČENJU I NEHUMANIM POSTUPCIMA OD STRANE SRBA PREMA HRVATIMA I MUSLIMANIMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE CIJI JE KRAJNJI CILJ BIO STVARANJE ETNICKI ČISTE VELIKE SRBIJE....  - VIŠE
Blaiburg

 

Slunj - KA-0029

Ocjena: / 4
LošeOdlično 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-41/1-4- K-170/92.

Datum 22. 05. 1992.

 

VOJNOM TUŽIOCU

 

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

RADE POLOVINA otac Mane Polovina

rođen dana 25. 06. 1948. u Zbjegu Močilskom , općina Slunj R Hrvatska , stanuje u Slunju , ulica  I Hrvatske brigade broj 17 , općina  Slunj, narodnost  Srbin , zanimanje  elektroničar ,  porodične prilike oženjen

 

2. MILOŠ MANDIĆ sin Dane, rođen 08.02.1958. godine u Donji Furjan, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunju, ul. XV Kordunaške brigade br. 15, općina slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju tesar, oženjen.

3. SMRZLIĆ NENAD sin Jane, rođen 15. 09. 1959. godine u mjestu Gnojnice, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunju, Miljevac bb, općina Slunja, po narodnosti Srbin, po zanimanju vodoinstalater, oženjen.

4. NIKOLA MILOŠEVIĆ sin Petra, rođen 20.08.1937. godine u mjestu Broćanac, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunju, ul. Školska 31, općina Slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju vozač, oženjen.

5. ĐURO BARAĆ sin Milana, rođen 06.07.1935. godine u Zbjegu Močilskom, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u mjestu Plaški, ul. Nikole Tesle br. 1, općina Ogulin, po narodnosti Srbin, po zanimanju referent.

6. ILIJA MILOŠEVIĆ ime oca Simo Milošević, rođen 09.01.1957. godine u mjestu Broćanac, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunju, ul. I Hrvatske brigade br. 12, općina Slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju elektroničar, oženjen.

7. ZDRAVKO RADIĆ ime oca Lazar, rođen 25.03.1947. godine u Rijeci, općina Rijeka, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunj, XV Kordunaške brigade br. 24, općina Slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju elektroničar, oženjen.

8. PREDRAG RAKINIĆ ime oca Gojko, rođen 01.03.1963. godine u mjestu Slunj, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunj, Nikole Kukića br. 15, općina Slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju djelatnik, oženjen.

9. DRAGOLJUB VUKOJEVIĆ ime oca Mile, rođen 29.05.1956. godine u mjestu Bogovolja, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Bogovolja kbr. 27, općina Slunj, po zanimanju djelatnik, po narodnosti Srbin, neoženjen.

10. LEPKO PAŠIĆ ime oca Miloš, rođen 19.09.1963. godine u mjestu slunj, općina Slunja, R Hrvatska, sa prebivalištem u Karlovac, Matije Jure Sporera br. 6, općina Karlovac, po narodnosti Srbin, po zanimanju elektroničar, oženjen.

11. TIHOMIR BOCA ime oca Rade, rođen 11.07.1947. godine u mjestu Kunić, općina Kunić, općina Ogulin, R Hrvatska, sa prebivalištem u slunj, Nikole Kukića 17, općina Slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju oficir JNA, oženjen.

12. ŽELJKO MAGDIĆ ime oca Antun, rođen 28. 06. 1954. godine u mjestu Gornji Lađevac, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunj, Nikole Kukića br. 17, općina Slunj, po narodnosti Hrvat, po zanimanju oficir JNA, oženjen.

13. ZLATKO MARTON ime oca Ivan, rođen 08.08.1951. godine u Zagrebu, sa prebivalištem u Slunj, Kralja Zvonimira br. 17, općina Slunja, po nacionalnosti Hrvat, po zanimanju oficir JNA.

14. RASIM BAŠIĆ ime oca Mehmed, rođen 24. 04. 1958. godine u Slunju, općina slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunj, XV Kordunaške brigade br. 1, općina Slunj, po narodnosti Musliman, po zanimanju oficir JNA, oženjen.

15. MILENKO BJELOBRK ime oca Ilija, rođen 09. 05. 1944. godine u mjestu Kordunski Ljeskovac, općina Slunj, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunj, Nikole Kukića bar. 17, općina slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju oficir JNA, oženjen.

16. MIROSLAV PAVLOVIĆ ime oca mihajlo, rođen 04.09.1953. godine u mjestu Metlić, općina Šabac, SR Srbija, sa prebivalištem u Slunj, Nikole Kukića bar. 17, općina Slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju oficir JNA, oženjen.

17. PETAR GRUBEŠIĆ, ime oca Milutin, rođen 11.10.1954. godine u mjestu Donja Perjasica, općina Duga Resa, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunj, Petra Žalca br. 9, općina slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju oficir JNA, oženjen.

18. BORIS RADONIĆ ime oca Ivan, rođen 15. 02. 1948. godine u mjestu Kotezi, općina Vrgorac, R Hrvatska, sa prebivalištem u Slunj, Zbješka bb, općina Slunj, po narodnosti Hrvat, po zanimanju oficir JNA, oženjen.

19. CVJIO ZGONJANIN ime oca Pero, rođen 25. 03. 1941. godine u mjestu Ahmetovci, općina Bosanski Novi, BiH, sa prebivalištem u Slunj, Ivana Trnskog br. 2, općina slunj, po narodnosti Srbin, po zanimanju oficir JNA, oženjen.

 

z b o g   krivičnog djela iz članka 119. st. 1. KZJ preuzetog Zakonika SFRJ („Narodne novine“ br. 53/91.) – služba u neprijateljskoj vojsci.

 

n a    n a č i n   što su nastavili služiti u formacijama neprijateljske vojske JNA nakon 08.10.1991. godien.

 

D o k a z:

1. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru s Rakinić Gojkom dana 06. 05. 1992. godine.

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Ova Policijska stanica došla je do saznanja da je velik broj građanskih lica na službi u JNA i oficira nastavio služiti u neprijateljskoj vojsci tzv. “JNA” na području općine Slunj nakon 08.10.1991. godine, te je zavedena krim. obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće:

Kraj mjesta Slunj bio je jedan od najvećih vojnih poligona na području bivše Jugoslavije i na njemu su radili građanska lica sa područja općine Slunj, te je bio I angažiran I određeni broj aktivnih oficira i svi su bili zaposleni u VP 7260 Slunj.

Prije agresije na Republiku Hrvatsku sva građanska lica na radu u tzv. JNA su dobila činove i zadužila uniforme, te dugo i kratko naoružanje. Legalne vlasti Republike Hrvatske omogućavale su građanskim licima na radu  u tzv. JNA i oficirima da prijeđu redove Hrvatske vojske i pri tom bi zadržali čin koji imaju, radno mjesto, te osobni dohodak koji su imali na službi JNA. Dio osoba je prestao služiti u neprijateljskoj vojsci tzv. JNA, te su neki prešli u redove Hrvatske vojske, a većina je ostala i nakon 08.10.1991. godine, te su viđeni pred kraj 4. mjeseca 1992. godine na vojnom poligonu kraj Slunja (dokaz pod 1.).

 

Prijavljeni pod rednim brojem od 1. do 10. su prije agresije na Republiku Hrvatsku bili građanska lica na službi u tzv. JNA, a od rednog broja 11. do 19. aktivni oficiri.

Gore prijavljene osobe su bile kao građanska lica u službi u tzv. JNA sa područja općine Slunj, kao i dio aktivnih oficira također je rodom sa općine Slunj, a dio oficira se oženio sa područja općine Slunj, te su kao takovi sudjelovali u privremenoj okupaciji općine Slunj.

 

Napominjemo da do sada nismo obavili informativne razgovore na navedene okolnosti sa gore prijavljenim osobama jer trenutno nisu dostupne pripadnicima ove Policijske stanice.

 

Na osnovu naprijed navedenog i opisanog postoji osnovana sumnja da su gore navedeni počinili krivično djelo iz članka 119. st. 1. KZJ preuzetog Zakonika SFRJ („Narodne novine“ br. 53/91.) služba u neprijateljskoj vojsci.

 

O novim korisnim saznanjima biti ćete obavješteni putem Posebnog izvještaja.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

Prilog: 1.-

ZAPOVJEDNIK:

Mirko Obajdin

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj 511-05-41/1-4- K-170/92.

Datum 14. 5. 1992.

 

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

 

Građanin GOJKO RAKINIĆ zanimanje automehaničar rođen 05. 05. 1936. godine, boravište – prebivalište Slunj , ulica Nikole Kukića broj 15

je dana 06. 08. 1992. godine u prostorijama Okružnog zatvora Karlovac

u vezi s oružanom pobunom na području općine Slunj

dao ovlaštenoj osobi ___PS Slunj slijedeće obavijesti:

 

 

 

Sa Rakinić Gojkom je dana 06. 05. 1992. godine obavljen informativni razgovor i sačinjena službena zabilješka, ali se smatralo potrebnim da se obavi razgovor još na neke okolnosti, te Rakinić Gojko navodi slijedeće:

„Pored navedenih imena, te saznanjima o istima navodim još neke osobe koje su slučajno izostavljene, odnosno nisu navedeni u prethodno napisanim službenim zabilješkama o izvršenom informativnom razgovoru sa Rakinić Gojkom pa ih redom navodim:

- Trbojević Milan, trenutno se nalazi na borbenom položaju negdje prema selu Kruškovača. U sastavu je I bataljona III Kordunaške brigade,

- Orlović Dragan trenutno je u činu vodnika I klasa u I bataljonu II Kordunaške brigade, nalazi se na borbenom položaju negdje u mjestu Cetingradu.

- Pjevac Željko u činu je kapetana, ne znam da li II ili II bataljona III Kordunaške brigade, a nalazi se na borbenom položaju na potezu Perjasica – Tržić.

- Dunović Ilija u činu je kapetana I klase, a stacioniran je u komandi III Kordunaške brigade koja je smještena u Mrzlom Polju, vojni poligon Slunj.

- Cekinović Branko, čuo je da je jedan od glavnih osoba u Štabu TO u mjestu Primišlje.

- Bošnjak Branko, komandant je I bataljona III Kordunaške brigade koja je oružana formacija tzv. „TO SAO Krajina“, a stacionirana je na borbenom položaju potezu Cetingrad – Kruškovača – Bogovolja – Kordunski Ljeskovac.

 

 

Od osoba koje su još u službi u JNA, dok sam ja bio na poligonu do kraja 4. mjeseca, na vojnom poligonu kod Slunja su: Polovina Rade, Mandić Miloš, Smrzlić Nenad, Milošević Nikola, Barać Đuro, Radić Zdravko, Milošević Ilija, Rakinić Predrag, Vukojević Dragoljub, Pašić Lepko – to su osobe na službi u JNA koje su došle iz građanstva, a od redovnih oficira koji su  u JNA su: Radaković Mirko, Boca Tihomir, Magdić Željko, Marton Zlatko, Bašić Rasim, Bjelobrk Milenko, Pavlović Miroslav, Grubešić Petar, Radonić Boris, Omanović Nurija, i Zvonjanin Cvijo koji je ostao bez jednog oka.

Građansko lice u JNA je bio i Bulić Dragomir koji je u toku 7. mjeseca 1991. godine napustio službu i otišao u Srbiju, ali sam ga ja nakon okupacije Slunja negdje u 1. mjesecu 1992. godine vidio na poligonu, te je rekao da je on dobrovoljac i nakon nekog vremena Bulić Dragomir se je ponovo vratio u Srbiju. Kad sam ga vidio bio je obučen u uniformu JNA, te s osobnim dugim naoružanjem.“

 

 

Ovl. službena osoba:

Milan Hazler

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-375/92

Karlovac, 2. lipnja 1992. godine

ZC/MS

 

VOJNOM SUD

 

K A R L O V A C

 

Dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Slunj sa zahtjevom da se temeljem članka 45 stava 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog zakona o krivičnom postupku (NN: 53/91), provede istraga

 

Protiv

 

I RADE POLOVINA, sin Mane r. 25.6.1948. u slunju, gdje i

prebiva, 1. hrvatske brigade br. 17, oženjen, elektroničar,

Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

II MILOŠA MANDIĆ, sin Dane, rođen 8.2.1958. godine u

Slunju, gdje i prebiva 15. Kordunaške brigade br. 15, tesar,

Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

III NENADA SMRZLIĆ sin Jane, r. 15. 9. 1959. u Slunju gdje i

prebiva Miljevac bb, vodoinstalater , Srbin, drž. Republike

Hrvatske,

 

IV NIKOLE MILOŠEVIĆ sin Petra, r. 20.8.1937. godine u

Slunju, gdje i prebiva Školska br. 31, vozač, drž. Republike

Hrvatske,

 

V  ĐURE BARAĆ sin Milana, rođen 6.7.1935. u Slunju,

prebiva u Plaškom, Nikole Tesle br. 1, SO Ogulin, Srbin, drž.

Republike Hrvatske,

 

VI  ILIJE MILOŠEVIĆ sin Sime r. 9.1.1957. godine u

Slunju, gdje i prebiva 1. Hrvatske brigade br. 12, elektroničar

Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

VII  ZDRAVKA RADIĆ sin Lazara, r.  25.3.1947. godine u

Rijeci, prebiva u Slunju, 15. Kordunaške brigade br. 24,

elektroničar, Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

VIII  PREDRAGA RAKINIĆ sin Gojka, r. 1.3.1963. u

Slunju, gdje i prebiva Nikole Kukića br. 15, Srbin, drž.

Republike Hrvatske,

 

IX DRAGOLJUBA VUKOJEVIĆ sin Mile, r. 29.5.1956. u

Slunju, gdje i prebiva Bogovolja br. 27, neoženjen , Srbin,

drž. Republike Hrvatske,

 

LEPKO PAŠIĆ sin Miloša, r. 19.9.1963. godine u

Slunju, prebiva u Karlovcu, Matije Jure Šporera br. 6,

elektroničar, Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

 

XI  TIHOMIRA BOCA sin Rade, r. 11.7.1947. u mjestu

Ogulinu, prebiva u Slunju, Nikole Kukića 17, Srbin, drž.

Republike Hrvatske,

 

XII ŽELJKA MAGDIĆ sin Antuna, r. 28. 6. 1954. u

Slunju, gdje i prebiva Nikole Kukića br. 17, Hrvat, drž. Republike Hrvatske,

 

XIII  ZLATKA MARTON sin Ivana, rođen 8.8.1951.

u Zagrebu, prebiva u Slunju, Kralja Zvonimira br. 17, drž.

Republike Hrvatske,

 

XIV  RASIMA BAŠIĆ sin Mehmeda, rođen 24. 4. 1958. godine

u Slunju, gdje i prebiva 15. Kordunaške brigade br. 1,

Musliman, drž. Republike Hrvatske,

 

XV MILENKO BJELOBRK sin Ilije, rođen 9. 5. 1944. godine u

u Slunju, gdje i prebiva Nikole Kukića ar. 17, Srbin, drž.

Republike Hrvatske,

 

XVI  PETRA GRUBJEŠIĆ, sin Milutina, rođen 11.10.1954.

godine u Duga Resi, prebiva u Slunju, Petra Žalca br. 9,

općina Slunj, Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

XVII  BORISA RADONIĆ sin Ivana, r. 15. 2. 1948. godine u

Vrgorcu, prebiva u Slunju, Zbješka bb, oženjen, Hrvat,

drž. Republike Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja da su:

 

U vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku od strane tzv. JNA i drugih paravojnih formacija, i nakon 8. listopada 1991. godine iako su državljani Republike Hrvatske, nastavili s borbom protiv legalnih snaga Republike Hrvatske te se dobrovoljno pridružili neprijateljskim formacijama na području Slunja i sudjelovali u napadu na to mjesto,

 

dakle, kao građani Republike Hrvatske za vrijeme oružanog sukoba služili u neprijateljskoj vojsci i sudjelovali u oružanim sukobima kao borci protiv Republike Hrvatske,

 

Pa da su počinili krivično djelo – službom u neprijateljskoj vojsci – označeno i kažnjivo po članku 119 stavak 1 preuzetog KZ (NN- 53/91).

 

R a z l o z i

 

Policijska stanica Slunj je podnijela prijavu protiv osumnjičenih radi krivičnog djela iz članka 119 stavak 1 preuzetog krivičnog zakona (NN. 53/91).

 

Osnovana sumnja da su svi osumnjičeni pripadnici neprijateljskim oružanih formacija proizlazi iz izjave Gojka Rakinića, koji je u periodu nakon 8. listopada 1991. godine boravio na području Slunja i vidio osumjičene koji su pripadnici neprijateljskih formacjia i aktivno sudjelovali u akcijama tzv. JNA i drugih srbočetničkih nelegalnih formacija koje su akcije bile upravljene protiv Republike Hrvatske radi nasilnog rušenja njenog državnog i društvenog ustrojstva. S obzirom da je 8. 10. 1991. godine Uredbom predsjednika Republike Hrvatske proglašeno ratno stanje, osumnjičeni kao građani Republike Hrvatske koji su ostali na neprijateljskoj strani i služili u neprijateljskoj vojsci, ostvarili su sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 119 stavak 1 preuzetog krivičnog zakona (NN. 53/91), pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

S obzirom da osumnjičeni nisu zasada dostupni legalnim pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažem raspisivanje tjeralice i određivanje pritvora protiv imenovanih.

 

Prilog: spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj Kio-172/92-2

 

 

 

R J E Š E N J E

 

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraja, u kriv. predmetu protiv I Polovina rade i dr., zbog kriv. djela iz čl. 119- st. 1 preuzetog KZJ, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac, broj KT-375/92, od 2. lipnja 1992. g., temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP,

 

 

 

r i j e š i o   j e:

 

Provest će se istraga protiv:

 

I POLOVINA RADE, sin Mane, rođ. 25.6.1948. u Slunju, gdje i

prebiva, I. hrvatske brigade br. 17, oženjen, elektroničar,

Srbin, drž. RH,

 

II MANDIĆ MILOŠA, sin Dane, rođ. 8.2.1958. godine u

Slunju, gdje i prebiva, 15. Kordunaške brigade br. 15,

Srbin, drž. RH,

 

III SMRZLIĆ NENADA sin Jane, rođ. 15. 9. 1959. u Slunju

gdje i prebiva Miljevac bb, Srbin, drž. RH,

 

IV MILOŠEVIĆ NIKOLE sin Petra, rođ. 20.8.1937. godine u

Slunju, gdje i prebiva, Školska br. 31, drž. RH,

 

BARAĆ ĐURE sin Milana, rođen 6.7.1935. u Slunju,

prebiva u Plaškom, Nikole Tesle br. 1, SO Ogulin, Srbin, drž.

RH,

 

VI  MILOŠEVIĆ ILIJE sina Sime rođ. 9.1.1957. godine u

Slunju, gdje i prebiva 1. Hrvatske brigade br. 12, elektroničar

Srbin, drž. RH,

 

VII  RADIĆ ZDRAVKA sin Lazara, rođ.  25.3.1947. godine u

Rijeci, prebiva u Slunju, 15. Kordunaške brigade br. 24,

elektroničar, Srbin, drž. RH,

 

VIII  RAKINIĆ PREDRAGA sin Gojka, rođ. 1.3.1963. u

Slunju, gdje i prebiva Nikole Kukića br. 15, Srbin, drž. RH,

 

IX VUKOJEVIĆ DRAGOLJUBA sina Mile, rođ. 29.5.1956. u

Slunju, gdje i prebiva, Bogovolja br. 27, Srbin,  drž. RH,

 

PAŠIĆ LEPKA sin Miloša, rođ. 19.9.1963. godine u

Slunju, prebiva u Karlovcu, M. J. Šporera br. 5,  Srbin, drž.

RH,

 

XI  BOCA TIHOMIRA sina Rade, rođ. 11.7.1947. u

Ogulinu, s prebivalištem u Slunju, N. Kukića 17, Srbin, drž.

RH,

 

XII MAGDIĆ ŽELJKA sin Antuna, rođ. 28. 6. 1954. u

Slunju, gdje i prebiva Nikole Kukića br. 17, Hrvat, drž. RH,

 

XIII  MARTON ZLATKA sina Ivana, rođ. 8.8.1951.

u Zagrebu, prebiva u Slunju, Kralja Zvonimira br. 17,

Hrvata, drž. RH,

 

XIV  BAŠIĆ RASIMA sin Mehmeda, rođ. 24. 4. 1958. godine

u Slunju, gdje i prebiva 15. Kordunaške brigade br. 1,

Muslimana, drž. RH,

 

XV BJELOBRK MILENKA sina Ilije, rođen 9. 5. 1944. godine

u Slunju, gdje i prebiva Nikole Kukića br. 17, Srbin, drž.

RH,

 

XVI  GRUBJEŠIĆ PETRA, sina Milutina, rođ. 11.10.1954.

godine u Duga Resi, prebiva u Slunju, Petra Žalca br. 9,

općina Slunj, Srbin, drž. RH,

 

XVII  RADONIĆ BORIS sin Ivana, rođ. 15. 2. 1948. godine u

Vrgorcu, s prebivalištem u Slunju, Zbješka bb, oženjen, Hrvat, drž. RH,

 

zbog  osnovane sumnje da su:

 

u vrijeme agresije na RH  od strane “JNA“ i drugih paravojnih formacija nakon 8. listopada 1991. godine, iako su državljani RH, nastavili s borbom protiv legalnih snaga RH, te se dobrovoljno pridružili neprijateljskim formacijama na području slunja i sudjelovali u napadu na to mjesto,

 

dakle, kao građani RH za vrijem oružanog sukoba služili u neprijateljskoj vojsci i sudjelovali u oružanim sukobima kao borci protiv RH,

 

pa da su time počinili kriv. djelo – službom u neprijateljskoj vojsci – označeno i kažnjivo po čl. 119 st. 1 preuzetog KZJ.-

 

 

 

 

Obrazloženje

 

VT Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Polovina Rade, Mandić Miloša, Smrzlić Nenada, Rakinić Predraga, Vukojević Dragoljuba, Pašić Lepka, Boca Tihomira, Magdić Željka, Marton Zlatka, Pašić Rasima, Bjelobrk Milenka, Grubješić Petra i Radonić Borisa, zbog osnovane sumnje, da su počinili kriv. djelo službe u neprijateljskoj vojsci iz čl. 119 st. 1 preuzetog KZJ, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.-

 

Osumnjičeni nisu ispitani, jer se nalaze u bijegu i nisu dostupni sudu, a postoji opasnost od odgode.

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili kriv. djelo za koje se okrivljuju proizlazi iz kriv. prijave PS Slunj i službene zabilješke o obavljenom informativnom razgovoru s Rakinić Gojkom, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenja daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenih, obzirom da bi protekom vremena provođenja dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

U Karlovcu, 11. lipnja 1992. godine.-

 

ISTRAŽNI SUDAC:

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Bojkovac

 

PRAVNA POUKA:

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba vijeću ovog suda, u roku od 3 dana, od dana primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi pismeno u dva istovjetan primjerak ili usmeno na zapisnik kod suda.

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-375/92
 2. I – XVII osumnjičeni prilikom

Ispitivanje

 

 

N.

I/ Vidi upisnik „Kio“

II/ Određeno provođenje istrage

III/ Rješenje nepravomoćno

IV/ Zatraži izvod iz KE

V/ Dostavi kao gore

 

Karlovac, 11.6. 1992. god.

 

Istražni sudac:

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odsjek za analitiku i A O P

Broj: 511-05-01/4-4  3767/92.

Karlovac, 15. VI  1992. godine

 

 

VOJNI SUD

 

K A R L O V A CV e z a:  Vaš broj  Kio-172/92.

U vezi vašeg dopisa broj gornji izvještavamo as, da je MANDIĆ MILOŠ sin-kći Dane rođen 8. II 1958. Slunju Općin Slunj Republika    Hrvatska osuđivan-a   i to:

Prekršajno više puta kažnjavan.

MILOŠEVIĆ NIKOLA sin Petra, rođen 20. VIII 1937. u Slunju, osuđivan i to:

 

Radi krađe na kaznu zatvora od 6 mjeseci, i radi prometa (pojedinosti o kazni ne možemo dostaviti jer je evidencija u slunju, kada je momentalno priključena tzv. SAO Krajini.)

 

POLOVINA RADE sin Mane rođen 26. VI 1948. u Slunju, nije osuđivan

 

SMRZLIĆ NENAD sin Jane, rođen 15. IX 1959. u Slunju, nije osuđivan

 

BARAĆ ĐURO sin Milana, rođen 6. VII 1935. u Slunju, nije osuđivan

 

MILOŠEVIĆ ILIJA sina Sime rođen 9. I 1957. godine u  Slunju, nije osuđivan

 

RAKINIĆ PREDRAG sin Gojka, rođen 1. III 1963. u Slunju, nije osuđivan

 

VUKOJEVIĆ DRAGOLJUB sina Mile, rođen 29. V 1956. u Slunju, nije osuđivan

 

PAŠIĆ LEPKO sin Miloša, rođen 19. IX 1963. godine u Slunju, nije osuđivan

 

MAGDIĆ ŽELJKO sin Antuna, rođen 28. VI 1954. u Slunju, nije osuđivan

 

BAŠIĆ RASIMA sin Mehmeda, rođen 24. IV 1958. godine u Slunju, nije osuđivan

 

BJELOBRK MILENKO sina Ilije, rođen 9. V 1944. godine u Slunju, nije osuđivan

 

 

ŠEF ODSJEKA

IVAN GOJAK

 

 


 

 

Broj: Kio 172/92-6

 

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

 

GOJKO RAKINIĆ

sastavljen dana 20. lipnja 1992. godine

u Vojni sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac pred.suda: Juraj Boljkovac           I okr. POLOVINA RADE i dr.

Zapisničar: Mile Paulić

Zbog krivičnog djela iz člana

Čl. 119 st. 1. preuzetog KZ-a

Početak u 12,30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

tužilac nitko

Okrivljeni nitko

Branilac nitko

Oštećeni nitko

Tumač nitko

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: Gojko Rakinić, Milovan

Zanimanje i boravište: automehaničar, Slunj, Ogulinska 15

Mjesto rođenja i godina starosti: Zbjeg – Tuk, star 56 godina.

Odnos s okrivljenim i oštećenim otac VIII okr. Rakinić Predraga, s ostalima okr. Niej u srodstvu niti u zavadnji.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. ZKP-a, a u odnosu na VII okr. Rakinić Predraga i u smislu čl. 227 ZKP izjavljuje da otklanja blagodat, da želi svjedočiti, pa iskazuje:

 

Od 1949. godine pa do 25. 4. 1992. godine, kad sam zarobljen od strane pripadnka HV i zatim lišen slobode, živio sam neprekidno u Slunju. Od 15. 7. 1970. godine, pa nadalje neprekidno sam bio zaposlen kao građanska osoba na službi u „JNA“ i 1. 6. ove godine trebao sam otići u mirovinu. Bio sam zaposlen u VP 7260 Slunj. To je jedinica za servis poligona i ta jedinica bila je smještena na glavnom vojnom poligonu V vojne oblasti „JNA“ nedaleko od Slunja. U toj jedinici radio sam kao automehaničar.

 

Obzirom da sam godinama živio u Slunju,  poznajem više ili manje većinu mještana, a posebno vrlo dobro sve one koji su bili na službi u „JNA“ u mojoj vojnoj pošti i s kojima sam godinama radio.

 

Svi okrivljeni bili su na službi u mojoj vojnoj pošti, bilo kao aktivne vojne osobe, bilo kao građanske osobe na službi u „JNA“ prije 8. 10. 1991. godine, a isto tako i svi nakon tog dana.

I okr. Polovina Rade – električar, II okr. Mandić Miloš – zidar, II okr. Smrzlić Nenad – vodoinstalater, IV okr. Milošević Nikola – vozač, V okr. Barać Đuro – lovočuvar, VI okr. Milošević Ilija – električar, VII okr. Radić Zdravko – elektroničar, VIII okr. Rakinić Predrag – knjigovođa, IX okr. Vukojević Dragoljub – vozač i radnik na pilani, i X okr. Pašić Lepko – rukovodilac strelišta, bili su zaposleni kao građanske osobe na službi u „JNA“. Svi ovi spomenuti okrivljeni do 26. 6. 1991. godine radili su u civilnim odijelima, nisu imali uniforme, a toga dana, ili možda koji da n ranije ili kasnije, svi su mobilizirani, dobili uniforme i nakon toga služili uniformirani. Ujedno su svaki tada dobili i osobno naoružanje pušku i pištolje pripadajućom količinom municije. Cijelo vrijeme od početka rata, odnosno napada „JNA“ i drugih paravojnih formacija na RH svi oni radili su svaki svoj navedeni posao, sve do onog dana kad sam zarobljen tj. do 25.4.1992. godine. Koliko je meni poznato nitko od njih nije sudjelovao  u nekakvim direktnim oružanim akcijama napadima na oružane snage ili civilno stanovništvo RH, pa tako niti na napad „JNA“ na Slunj dana 16.11.1991. godine. U to vrijeme ja sam bio na liječenju u Beogradu i  iz osobnog zapažanja o samom napadu ne znam ništa. Čuo sam da su naprijed spomenuti okrivljeni, koji su bili građanske osobe na službi u JNA, za vrijeme napada na slunj bili na stražama, na svojim radnim mjestima, na spomenutom poligonu, gdje su i inače radili.

 

Ostali okrivljeni bili su aktivne vojne osobe, također u mojoj spomenutoj vojnoj pošti 7260 – slunj.

 

XI okr. Boca Tihomir – bio je zastavnik teh. služb, XII okr. Magdić Željko – st- vodnik, bio je inžinjerac, XIII okr. Marton Zlatko – kap. I klase, pomoćnik Komandanta z pozdainu, XIV okr. Bašić Rasim – st. Vodnik, radio je u službi sigurnosti, XV okr. Bjelobrk Milenko – zastavnik, bio je upravnik strelišta, XVI okr. Grubješić Petar – st. Vodnik bio intendant, a XVII okr. Radonić Boris – zastavnik, bio je sanitetlija. Obzirom da su oni bili aktivne vojne osobe, bili su uniformirani i prije i poslije 8. 10 1991. god. i jasno da su to cijelo vrijeme imali posebno-osobno naoružanje puške i pištolje s odgovarjućom količinom municije. I ovi okrivljeni, koji su bili aktivne vojne osobe „JNA“, koliko je meni poznato nisu sudjelovali u borbenim akcijama, jer je cijela ta ekipa u kojoj sam i ja bio bila pozadinska. Kako sam već naprijed rekao za vrijeme napada na slunja 16. 11. 1991. godine nisam bio u slunju i ne znam što su ovi okrivljeni tada radili. tj. dali su direktno sudjelovali u oružanom napadu i okupaciji slunja, ail kako sam čuo i oni su tog dana, kao i ostali okrivljeni  -  građanske osobe, bili na svojim radnim mjestima, na samom poligonu u punoj borbenoj spremi, držali straže i tome sl. Jedino ne znam što je i inače radio XIV okr. Bašić Rasim, jer je on kroz cijelo vrijeme često bio odsutan s poligona.

Svi okrivljeni od I – XVII okr. Ostali su u „JNA“ sve do onog dana kad sam zarobljen a što je nakon toga na njima, meni nije poznato.

 

Upozoren u smislu čl. 82 st. 1 ZKP zapisnik nije čitan.

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

 


 

 

 

Broj: Kio 128/92-7

Kio-143/92-6

Kio-172/92-7

 

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 23. lipnja 1992. godine

u Vojni sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac pred.suda: Juraj Boljkovac           Sijerić Gordane i dr.

Zapisničar: Blaženka Čunjak

Zbog krivičnog djela iz člana

236f st. 1. preuzetog KZH i dr.

Početak u 10,30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

tužilac nitko

Okrivljeni nitko

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mjesto rođenja i godina starosti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u rodu, nije u zavadnji

 

Svjedok upozoren u smislu člana 229 i 231 st 2. ZKP-a iskazuje:

 

Od xxxx. g. živim neprekidno u Slunju, a od 1986. g. pa nadalje, sve do napada i okupacije Slunja bio sam u „RIZ-u“ Slunj. Nakon okupacije slunja nisam bio mobiliziran, niti u JNA, niti u TO SAO Krajina. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj. Sredinom veljače 1992. g. pobjegao sam  iz Slunja najprije u Zagreb, a zatim u Karlovac gdje sa se prijavio u HV i do 1.6.1992.g. nalazim se kao vojnik HV u 137. brigadi – Duga Resa. Obitelj mi je još prije okupacije slunja, kad su građani masovno počeli napuštati slunj, dana 12.11.1991.g. preko Bosne pobjegla u Zagreb.

 

Obzirom da sam godinama živio i radio u Slunju, poznajem više ili manje  dobro gotovo sve mještane tog mjesta. Cijelo vrijeme od početka rata, pa tako i za vrijeme napada i okupacije slunja bio sam  u slunju, sve do sredine veljače o.g., kako sam već na početku rekao.

 

Kio-128/92

 

Sve okr. poznajem. Neke čak vrlo dobro.

 

I okr. Sijerić Gordanu, nakon što je Slunj okupiran 16.11.1991.g. viđavao sam gotovo svakodnevno. Radila je u nekakvom „kriznom štabu“, koji je bio smješten u zgradi bivšeg komiteta, a kasnije „turist-biroa“ i „Komunalnog poduzeća“. Bila je obučena u maskirnu vojnu uniformu i naoružana „škorpiopnom2. Tu je radila sve negdje do sredine 1. mj. 1992.g. kad se najvjerovatnije „skinula“ i nakon toga radila kao konobarica u lokalu „Biser2. Kad je radila kao konobarica više nije bila uniformirana. Ne znam da li je sudjelovala u samom napadu i u okupaciji Slunja, a niti da li je kasnije neposredno sudjelovala u nekakvoj oružanoj ili sličnoj akciji upravljenoj protiv sigurnosti RH.

 

II okr. Barać Nikola,  svojevremeno je radio kao konobar. 20-etak dana  prije okupacije slunja nestao je iz mjesta i kao što sam čuo otišao je na vojni poligon. Vratio se onaj dan 16. 11. 1991. g., kada je slunj napadnut i okupiran. Bio je obučen u „SMB“  uniformu „JNA“ i naoružan „PAP“. Kasnije mi je rekao da je u Slunj ušao s nekom jedinicom iz pravca Primišlja. Kasnije sam ga također često viđavao, bio je i dalje uniformiran i naoružan. Nakon nekog remena počeo je raditi kao čuvar „Vodovoda“. I za to vrijeme bio je obučen u istu uniformu i naoružan.

 

III okr. Miljušević Đuru, nakon okupacije Slunja, vidio sam 2.3 puta, bio je obučen u“SMB“ uniformu „JNA“ i naoružan pištoljem i automatom. Čuo sam da pripada nekoj jedinici „TO-SAO Krajina“ i da je sudjelovao u samom napadu i okupaciji slunja, ali ja to osobno nisam vidio.

 

IV okr. Miljković Čedu, nakon okupacije slunja, viđavao sam također gotovo svakodnevno. Radio je u vojnom odsjeku, tzv. SAO „Krajina“. Bio je u „SMB“ uniformi „JNA“. Oružje nije nosio, a što je i razumljivo jer je radio u kancelariji.

 

V okr. Vojnović Željko neposredno prije ili možda nakon okupacije otišao je u Švedsku. Tada još nije bio niti uniformiran niti naoružan. U Slunj se vratio početkom veljače ove godine i tada je mobiliziran, i nakon toga vidio sam ga više puta u uniformi „JNA“ s činom poručnika ili kapetana i naoružanog pištoljem. Radio je u vojnom odsjeku.

 

VI okr. Zec Branka vidio sam više puta nakon okupacije Slunja. Bio je u „SMB“ uniformi „JNA“ i naoružan mislim „PAP“. Znam da je bio negdje na položaju prema Bosni, a jedno vrijeme i na položajima prema HV u Tržiću, na I liniji fronta.

 

VII okr. Končar Milana, vidio sam puno puta, nakon okupacije slunja bio je u „SMB“ uniformi „JNA“, naoružan „PAP“. Radio je kao nekakav veterinarski inspektor ili nešto tome slično.

 

VIII okr.  Dereta Peru za vrijeme rata tj. prije napada na Slunj, za vrijeme napada na Slunj i nakon okupacije slunja nisam vidio. Čuo sam da je on sudjelovao kao pripadnik neke neprijateljske jedinice u napadu na Slunj i da je nakon toga dalje pripadao toj nekakvoj jedinici, ali gdje je bio i što je radio ja ne znam.


IX okr. Mičić Petra, nakon okupacije, vidio sam više puta. Bio je u maskirnoj vojnoj uniformi i naoružan pištoljem. Radio je kao upravnik zatvora koji je bio smješten u zgradi odsjeka narodne obrane.

 

X okr. Trbojević Đuru, nakon okupacije, vidio sam također više puta u gradu, bio je u SMB uniformi i JNA i naoružan nekom puškom. Nakon nekog vremena rado je isto tako uniformiran i naoružan kao čuvar vodovoda s II okr. Barać Nikolom.

 

XI okr. Dević Simu češće sam viđavao nakon okupacije slunja. Bio je u SMB „uniformi JNA“, a na lijevom rukavu natpisom „milicija – SAO Krajina“ – bio je naoružan, pištoljem i AP. Radio je kao čuvar u zatvoru, gdje je zapovjednk bio IX okr. Rado je kao čuvar u zatvoru, gdje je zapovjednik bio IX okr. Mičić Petar. Ne znam da li je sudjelovao u napadu na Slunj.

 

Napominjem da je većina okr. izvjesno vrijeme prije napada na Slunj napustila mjesto i da su se uglavnom svi vratili u Slunj onog dana kad je slunj okupiran i da su nakon toga bili u Slunju.

 

Kio-143/92

 

I okr. Topić Nenada nakon okupacije vidio sam puno puta. Radio je u miliciji. Bio je obučen u plavu milicijsku uniformu, s natpisom na lijevom rukavu „MILICIJA- SAO KRAJINA“, naoružan AP. Njega am pored toga više puta vidio da vozi kamion natovaren stokom. Stoka je odvožena kamionom s područja Slunja prema Kninu i vojniću. Ta stoka, a to sam također u nekoliko navrata osobno vidio, uzimana je iz napuštenih gospodarskih objekata građana hrvatske narodnosti. Kad je stoka tovarena u kamione, utovar su vršili prisilno i po naređenju građani hrvatske narodnosti. Oduzimanjem stoke i druge imovine građanima hrvatske narodnosti rukovodio je TRBOJEVIĆ DANE, koji je svojevremeno radio u „Agro-proizvodu“ Slunj, a nakon okupacije bio je u plavoj milicijskoj uniformi s natpisom „MILICIJA – SAO KRAJINA“, naoružan automatom „Tomson“.

 

II okr. Trbojević Radu vidio sam u „SMB“ uniformi „JNA“ naoružanog ŠAP. Radio je kao čuvar na vodovodu s Barać Nikolom i Trbojević Đurom.

 

III okr. Brdar Dragana vidio sam u 1. m. 1992. g. u Slunju. Bio je u „SMB“ uniformi „JNA“ i hodao je na štakama, bio je ranjen u nogu. Gdje je ranjen i pod kojim okolnostima, kao gdje je inače bio ja ne znam.

 

IV okr. Sudar Predraga, zv. „Peco“ vidio sam više puta nakon okupacije Slunja, bio je u maskirnoj uniformi, a na lijevom rukavu oznakom „MILICIJA – SAO KRAJINA“, naoružan pištoljem i nekim „Dugim“ oružjem. Negdje od 1. mj. 1992.g. pa na dalje radio je kod „TO“ u kasarni u samom Slunju, kao mehaničar, ali je i dalje bio obučen u maskirnu vojnu uniformu. Vidio sam da je on dosta često svojoj kući u Točak vozio razne osobne automobile i traktore, koja je najvjerojatnije uzimao od građana hrvatske narodnosti. To se za njega javno pričalo po slunju da radi.Jedne zgode vidio sam kad je pred zgradu u kojoj živi njegova punica dovezao kosilicu, a zatim je utovario na prikolicu i odvezao prema svojoj kući. Također jedne zgode kad sam postavljao struju bio sam kod kuće Žalac Ivana u slunju, kad je k ovome došao okr. i oduzeo mu njegov osobni automobil „Honda“. Što je kasnije okr. radio s oduzetim vozilima meni nije poznato.


 

V okr. Baleković Siniša počeo je raditi kod „JNA“ u 7. ili 8. mj. Ili možda čak 9. m. 1991. g., uglavnom svakako prije okupacije Slunja, samo ne znam da li kao građanska osoba ili kao aktivno vojno lice. Od tada nadalje bio je vojnoj uniformi-maskirnoj, naoružan „škorpionom“ i AP. Nastavio je raditi, odnosno služiti u „JNA“ i nakon okupacije Slunja. Čuo sam da je sudjelovao i u samom napadu na Slunj 16.11.1991.g. i da je zapovijedao jedinicom koja je napadala na slunj iz pravca Slunjčice na sela Lađevac i Videkić selo. Čuo sam da je nakon okupacije slunja bio zapovjednik skladišta oružja i municije na vojnom poligonu.

 

VI okr. Grković Dane  vidio sam isto više puta nakon okupacije slunja, bio je u „SMB“ uniformi „JNA“ naoružan „PAP“. Ništa drugo o njemu ne znam, ali se za njega pričalo da i on pripada jednoj od onih grupa koje pljačkaju imovinu po slunju i okolini.

 

VII okr. Karamarković Željka viđavao sam u plavoj milicijskoj uniformi s oznakom „MILICIJA – SAO KRAJINA“. Često je po samom gradu nosio PM-53. Kako sam se ja zbog svog posla često kretao van užeg gradskog područja Slunja, vidio sa mga više puta i na kontrolnom punktu kod mosta preko rijeke Slunjčice, na ulazu iz Karlovca i na kontrolnom punktu kod benzinske pumpe, na ulazu iz pravca Plitvica. Kontrolirao je ulazak i izlazak osoba i vozila i zgrada i u grad.

 

I ovi naprijed spomenuti okr. izvjesno vrijeme prije napada na slunj, uglavnom svi, nestali su iz Slunja i u slunju se pojavili opet tek onog dana kad je Slunj okupiran ili koji dan nakon toga.

 

I okr. Polovina Rade, II okr. Magdić Miloš, III okr. Smrzlić Nenad, IV okr. Milošević Nikola, V okr. Barać Đuro, VI okr. Milošević Ilija, VII okr. Radić Zdravko, VII okr. Rakinić Predrag, IX okr. Vukojević Dragoljub i X okr. Pašić Lepko bili su građanske osobe na službi u „JNA“. Svi su radili na glavnom vojnom poligonu V vojne oblasti „JNA“. Svi oni bili su  uniformama „JNA“ i naoružani već prije napada i okupacije slunja, a jasno i nakon toga. Ništa pobliže o njihovim aktivnostima kao pripadnicima „JNA“ ne znam pa tako niti da li su direktno sudjelovali u napadu i okupaciji Slunja.

 

XI okr. Boca Tihomir, XII okr. Magdić Željko, XIC okr. Bašić Rasim, XV. Okr. Bjelobrk Milenko i XVI okrl. Grubješić Petar bili su aktivne vojne osobe, neki oficiri, neki podoficiri. Svi oni bili su aktivne vojne osobe „JNA“ i prije i poslije napada na slunj i ja sam ih povremeno viđavao kroz cijelo to vrijeme. Ništa pobliže o njihovom sudjelvoanju u oružanim sukobima i napadima na RH ne znam. Čuo sam jedino da je XIV okr. Bašić Rasim radio u službi sigurnosti „JNA“ i da je u tom svojstvu saslušavao uhićene ili zarobljene građane RH na vojnom poligonu. Za XVI okr. Grubješić Petra pričalo se da je jedno vrijeme bio na Plitvicama, no ne znam što je tamo radio.

 

XI okr. MARTON ZLATKA i XVII okr. RADONIĆ BORISA osobno ne poznajem, pa o njima ne mogu ništa reći. Zapravo sada se prisjećam da XVII okr. Radonić Borisa poznajem. On je bio aktivno vojno lice, mislim zastavnik „JNA“ i služio je na vojnom poligonu „JNA“ prije i poslije okupacije slunja.

 

Jedne zgode nakon okupacije slunja u slunju je boravio Vojislav Šešelj. Pričalo se u nekakvoj inspekciji.

 

Za vrijem okupacije Slunja u Slunju je bilo dosta neuniformiranih napoznatih osoba, koje nisu niti iz slunja niti iz bliže okolice. No svi oni bili su obučeni u standardne vojne uniforme. Nisam zapazio pripadnike pojedinih specijalnih jedinica npr. „šešeljevaca“, „Arkanovaca“, „knjindži“ i sl. Po govoru ovih nepoznatih osoba bilo je evidentno da nisu s ovog područja. Upozoren po čl. 82 st. 1 ZKP zapisnik nije čitan.-

 

Dovršeno u 12,45 sati.-

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA SLUNJ

Broj: 511-05-41/1-K-170/1992.-

Datum 26.05.1992. godine.-

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.- zanimanje  Policajac pripravnik.-

Rođen xxxxxxxxxxxxxx- godine, boravište – prebivalište Slunj xxxxxxxxxxxxx sada u Karlovcu xxxxxxxxxxxx. je dana 26.05. 1992.-     godine

u Prostoriji PU Karlovac

zapažanja stanovništva srpske nacionalnosti na područja Slunja i dr. mjesta.-

dao ovlaštenoj osobi PS Slunj.-

slijedeće obavijesti:

 

Zaposlen sam u Policijskoj stanici u Slunju i od početka bio sam komandir voda xxxxxxxxxxxx, a držali smo položaj od Mrzlog Polja gdje je smješten vojni poligon V.P.7260 Slunj i do Slušnice, a nekada smo prema zadatku išli u Primišlje i druga mjesta. Na tim dijelovima slunjske općine nalazio sam se od šestog mjeseca pa sve do pada Slunja dana 18.11.1991 godine.

 

Za vrijeme kretanja po navedenom području sa svojim vodom u vojničkoj uniformi SMB i s naoružanjem sam vidio slijedeće osobe:

 

- Smoljenović Milu sin Nikole zv. Smoljin iz Slušnice.-

- Katić Dane sin – otac nepoznat a zovu ga Mićun star oko 35 godina, a živi u Slušnici.-

- Kuzmanović Rade sin Nikole i Ljeposave iz Slušnice.-

- Juzbošić Mile star oko 20 godina, visok plav unuk Miće Juzbašića, a sin Jeke iz Slušnice.-

- Tepavac Branko sin Dane zv. Garin iz Slušnice.-

- Todorić Đuro sin Mirka iz Slušnice, radio u Delnicama.-

- Todorić Nedeljko sin Zore a unuk od Mirka iz Slušnice star oko 18 godina.-

- Kuzmanović Đuro iz Slušnice koji je radio kao transportni radnik u Slunjčici Slunj.-

- Kuzmanović Boš iz Slušnice, koji je radio u Komunalnom poduzeću Slunj.-

- Boro čija je kuća u Slušnici kod jablana i cesta od magistralne skreće za vojni poligon. Ima samo majku kod kuće.-

- Vukojević Nikole sin Miće iz Slušnice, koji se nalazi u tzv. „Martićevoj miliciji“ i bio u zatvoru u Slunju.-

- Katić Mišo sin Mane, a čini mi se da se zove Milorad sin Mane Katića vozača poduzeća „Saobraćaj Slunj“.-

- Katić Nikola sin Đure-žicara iz Slušnice.-

Babić Božo od majke Dragice, koji je radio u RIZ Pogon TV Slunj, a ima kuću u Slunju ul. I Hrvatske Brigade bb.

- Katić Dane cestar star preko 60 godina operisan na grlo.-

- Katić Mane vozač poduzeća „Saobraćaj“ Slunj.-

- Katić Đuro žicar zaposlen u V.P. 4260 Slunj.-

- Tepavac Dragan sin Đure lugara.-

- Jančić Svetozar koji je bio vozač u Komunalnom poduzeću slunj inače zet Dušana Tadića iz Slunja.-

- Jančić Siniša sin Đure koji je vozilom marke „Reno1“ stalno išao na poligon.-

- Čopić Milorad zv. Beklija iz Broćanca.-

- Kvočka Žarko šumarski tehničar Šumarije Rakovica iz Broćanca.-

- Smoljenović Đuro sin Mile iz Broćnaca koji je rado u RIZ Pogon TV Slunj.-

- Tepavac Nenad sin Đure gostioničara, koji se nalazi u martićevoj miliciji iz Broćanca.-

- Milošević Mile sin Petra brat Nine Miloševića koji je radio u RIZ Pogon TV Slunj.-

- Pešić Lepka zet Soke jančićke iz Slušnice, a Lepko je iz Broćanca sin Miloša, koji je radio kod vojske u Zbijegu i njegov brat čini mi se da se Zove Pašić zdravko zv. Omer.-

 

Svi napred navedeni su se nalazili na vojnom poligonu vojne pošte Slunj 7260 od stražišta do Močila počev od sedmog mjeseca 1991 godine, pa sve do pada Slunja. Svi su bili obučeni u vojničku uniformu i naoružani sa dugim naoružanjem- puškama.

 

Od Stražišta prema Močilama kod „Bokanovih kućišta“ vojnika s vojnog poligona jeza navedene kopala zemunicu, gdje su se navedeni skrivali, a vojska im je vozila hranu.-

 

Ovl. služ. osoba:

Mirko Obajdin

 

 

 


 

Broj Kio. 172/92-12

 

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 29. lipnja 1992. godine

u Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Polovina Rade i dr.

Zapisničar: Ivana Kodrić

Zbog krivičnog djela iz člana

119. st. 1. preuzetog KZJ

Početak u 12,00 sati

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: policajac,xxxxxxxxxxxxxxxxxx Karlovac

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 1. ZKP-a iskazuje:

 

Od 6 mj. 1991. g., pa do 18. 11. 1991. g. kada se policija PS Slunj povukla s područja općine, ja sam kao komandir voda PS Slunj sa svojim vodom vršio svakodnevno osmatranje terena između Primišlja i Slušnice, odnosno glavnog vojnog poligona V vojne oblasti, pa sam tako između ostalih vidio na vojnom poligonu i sve okrivljene, osim IX okr. Vukojević Dragoljuba XII okr. Marton Zlatka i XVI okr. Grubješić Petra. Naime, ovu trojicu okrivljenih uopće ne poznajem, pa radi toga o njima u smislu pripadnosti „JNA“ i u tom svojstvu napadima na Slunj i opće položaje HV i policije ne mogu ništa reći.

Sve ostale okrivljene poznajem. I okr. Polovina Rade, II okr. Magdić Miloš, III okr. Smrzlić Nenad, IV okr. Milošević Nikola, V okr. Barać Đuro, VI okr. Milošević Ilija, VII okr. Radić Zdravko, VII okr. Rakinić Predrag, IX okr. Vukojević Dragoljub i X okr. Pašić Lepko bili su građanske osobe na službi u „JNA“. Negdje u 8. m. 1991. g. svi su dobili uniforme „JNA“ i pješadijsko oružje i nakon toga neprekidno bili na vojnom poligonu. Sve sam ih više puta i prije i poslije 8. 10. 1991. g. vidio u vojnim uniformama SMB i maskirnim, te na oružane pješadijskim oružjem. Posebno nisam nikoga od njih zapazio da bi pucali po našim položajima, ali s vojnog poligona pucalo se gotovo svakodnevno, pogotovo noću na položaje koje je držala naša policija i dobrovoljci mjesnih zajednica. Nikog od njih nisam zapazio da bi direktno sudjelovali u sastavu jedinica koje su 16.11.1991. g. napale a zatim i okupirale slunj.

 

11 okr. Boca Tihomira, XII okr. Magdić Željka, XIV okr. Bakić Razima, XV okr. Bjelobrk Milenka i XVI okr. Radonić Borisa, također poznajem. Svi su oni bili, a vjerojatno i jesu, aktivni podoficiri ili oficiri „JNA“. I njih sam i prije i poslije 8.10.1991.g. više puta vidio na vojnom poligonu, obučene u uniforme JNA i naoružane streljačkim oružjem. Ništa drugo posebno u odnosu na njih ništa ne znam, pa niti da su osobno indirektno sudjelovali u napadu i okupaciji slunja dana 16.11.91.g.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 


 

Broj Kio. 124/92-8

128/92-11

143/92-8

172/92-13

185/92-8

 

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 30. lipnja 1992. godine

u Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Orlović Dragana i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mjesto rođenja i godina starosti: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu niti zavadnji sa okriv.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 1. ZKP-a iskazuje:

 

Dana 17.11.1991.g. nakon što je slunj zauzela i okupirala „JNA“ pokušao sam  se iz Slunja probiti prema Kamenici, odnosno Ogulinu, ali sa m u Toboliću zarobljen i uhićen od strane meni nepoznatih pripadnika „JNA“  (nečitko) pripadnik pričuvnog sastava PS Slunj bio sam u maskirnoj uniformi i naoružan PM. Nakon uhićenja odveden sam na Vojni poligon Slunj, gdje sam zadržan do 24.11.1991.g., a zatim prebačen u Glinu, gdje sam ostao sve do 3.3.1992. god., kad sam razmijenjen prilikom jedne razmjene između RH o „JNA“.

Većinu okrivljenih osobno poznajem i dio njih vidio sam do vremena uhićenja i prebacivanja iz Slunja u Glinu u uniformama neprijateljske vojske i naoružane.

 

Kio. 124/92

 

Tokom 10  i 11. mjeseca 1991. god. za vrijeme izviđanja terena, više puta vidio sam na glavnom ulazu vojnog poligona „JNA“ kod slunja I okr. ORLOVIĆ DRAGANA i II-okr. BOŽIĆ ĐORĐA. I-okr. je bio obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ s oznakama čina kapetana, a II-okr. je bio obučen u maskirnu uniformu. Obojica su bila naoružana AP, te pištoljima, a u na glavnom ulazu u poligon bio je postavljen i PAM na kamionu. Pored njih na tom mjestu bilo ej u pravilu 5-6 neprijateljskih vojnika, a uz sam ulaz bilo je mitraljesko gnijezdo. S tog mjesta često se otvarala vatra iz pješadijskog oružja po našim položajima na Melnici i po selu Podmelnica. Tko je točno pucao nisam vidio.

 

Za vrijeme spomenutog zadržavanja Vojnom poligonu, prije prebacivanja u Glinu, jednog dana posjetili su me obojica prije okrivljenih i u razgovoru I-okriv. Je napomenuo da sada može kupiti za 100 DEM koju hoće kuću u Slunju, te da će si sada napraviti ispred svoje kuće lijepo parkiralište, jer da mu neće smetati kuća Skokan Nine zv. „Baja“.

 

Kio. 128/92

 

Za vrijeme dok sam bi zarobljen i zadržan u vojnom poligonu u Slunju vidio sam 2-3 puta I-okr. SIJERIĆ GORDANU. Bila je Miljušević Đuru i V-okr. Vojnović Željka vidio sam kroz isto vrijeme jednom. Obojica su bili obučeni u SMB uniforme „JNA“, III-okriv. Naoružan AP. A V-okr. pištoljem. Vi-okr. ZEC BRANKA sam vidio također jednom, kad mi je došao u posjet. Bio je u maskirnoj uniformi s oznakom „Milicija-Krajine2, naoružan AP i „škorpionom“. XI-okr. Dević Simu vidio sam kroz navedeno vrijeme 5-6 puta, bio je u SMB uniformi, naoružan PAP-om.

 

Ostale okrivljene poznajem, ali ih nisam vidio niti u uniformama, niti naoružane.

 

Kio. 143/92

 

I-okr. TOPIĆ NENADA zv. „Bobo“ vidio sam u 10 mjesecu 1991. god. kada je vozio hladnjaču preuređenu u puškarnicu cestom od Plaškog u pravcu Vojnog poligona. Bio je u maskirnoj uniformi. Oružje kod njega tada nisam vidio. Na tom kamionu bio je PAM, a s njim u vozilu bil oje još nekoliko vojnika. Za vrijeme dok sam bio zarobljen u Glini, čuo sam od drugih zarobljenika s područja Slunja da je on nakon okupacije Slunja, po Slunju i okolnim mjestima, oduzimao imovinu građana Hrvatske narodnosti i Hrvate privodio u Slunj na ispitivanje.

 

III-okr. BRDAR DRAGANA vidio sam jednom, dok sam bio zarobljen na Poligonu, u SMB uniformi, bez oružja.

 

IV-okr. SUDAR PREDRAGA vidio sam više puta tokom 10 mjeseci na vojnom poligonu, a i za vrijeme dok sam bio tu zarobljen. Bio je u maskirnoj uniformi, naoružan AP i „škorpionom“. Za vrijeme dok sa m bio zarobljen na poligonu tu je bio priveden Jurašin Jure zv. „Štrucak“ iz Slunja koji mi je rekao da je IV-okr. nakon okupacije slunja tjerao njega da po Slunju razbija izloge lokala vlasništvo građana hrvatske narodnosti, te da je nakon toga okriv. Ulazio u te lokale i iz njih odnosio vrednije stvari.

 

V-okr. BELKOVIĆ SINIŠU zv. „Šime“ vidio sam  par puta, dok sam bio zarobljen na poligonu, u SMB uniformi, naoružanog PAP-om. Jedne zgode mi je rekao da je jedva čekao da krene na Slunj i da si naplati stare dugove.

 

VI-okr. GRKOVIĆ DANU vidio sam jednom, dok sam bio zarobljen na poligonu. Bio je u SMB uniformi, naoružan pištoljem.

 

VII-okr. KARAMARKOVIĆ ŽELJKA vidio sam više puta na vojnom poligonu tokom 9, 19 i 11 mjeseca 1991. g. Bio je u civilnom odijelu i nije bio naoružan.

 

II-okr. TRBOJEVIĆ RADU nisam vidio niti u uniformi niti naoružanog.

 

Kio. 172/92

 

XIII-okr. MARTON ZLATKA i XVII-okr. RADONIĆ BORISA ne poznajem, pa o njihovoj pripadnosti „JNA“ i njihovim aktivnostima u okviru te vojske ne znam ništa.

 

VII-okr. RADIĆ ZDRAVKA i IX-okr. VUKOJEVIĆ DRAGOLJUBA mislima da poznajem, ali ih nisam vidio niti u uniformama neprijateljske vojske, niti naoružane, pa niti o njima ne znam ništa, u smislu pripadnosti neprijateljskoj vojsci.

 

Ostale okrivljene poznajem i sve sam ih jednom ili više puta vidio prije nego što sam zarobljen, a i za vrijeme dok sam bio zarobljen na vojnom poligonu u Slunju. Svi su oni ili građanske osobe na službi u „JNA“ ili aktivni podoficiri, odnosno oficiri „JNA“. Svi su bili u uniformama „JNA“ i naoružani.

 

XIV-okr. PAŠIĆ RASIM, kad sam bio zarobljen na poligonu, više me je puta ispitivao s još jednim meni nepoznatim potpukovnikom „JNA“. Samo ispitivanje bila su u granicama korektnosti.

 

Od stražara zatvora na poligonu čuo sam da je XII-okr. Magdić Željko bio prije mene tu također u pritvoru, 5 dana, zbog sumnje da surađuje s Republikom Hrvatskom. Dok sam ja bio u pritvoru on mi je par puta došao u posjetu i stekao sam dojam da mi želi nešto reći, ali da to ne može jer ej uvijek s nama bio prisutan još netko drugo.

 

Kio. 185/92

 

II-okr. CEKINOVIĆ BRANKA ne poznajem i stoga o njemu ne znam ništa, a V-okr. BUTKO SREĆKA, VI-okr. MIŠKOVIĆ RADU, X-okr. TRBOJEVIĆ MILANA i XI-okr. KRNJETA MIHAJLA poznajem, ali ih nisam vidio u uniformama neprijateljske vojske niti naoružane, pa stoga o njima u smislu pripadnosti neprijateljskim formacijama i aktivnostima u okviru tih formacija ne znam ništa.

 

Ostale okrivljene također poznajem i svs sam  ih jednom ili više puta za vrijeme dok sam bio zarobljena na poligonu ili prije toga, odnosno i dok sam bio zarobljen  i prije toga vidio u vojnim uniformama i naoružane streljačkim oružjem. Ništa drugo posebno o njima ne znam.

 

U odnosu na spis br. Kio. 172/92, napominjem da sam, dok sam bio zarobljen na vojnom poligonu, od stražara čuo da je V-okr. BARAĆ ĐURO pucao za vojnicima koji su bježali iz „JNA“.

 

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82.st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 12,30 sati

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj Kio 172/92-14

 

 

 

R J E Š E N J E

 

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv I okr. POLOVINA RADE i dr., zbog kriv. djela iz čl. 119. st. 1 preuzetog KZJU

 

 

r i j e š i o   j e:

 

Temeljem čl. 192. st. 1. u vezi čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP,   o d r e đ u j e    s e

p r i t v o r , protiv

 

I okr. POLOVINA RADE, sina Mane, rođ. 25. 6. 1948. u slunju, gdje i prebiva, I.

hrvatske brigade br. 17, Srbina drž. RH,

 

II okr. MANDIĆ MILOŠA, sina Dane, rođ. 8.2.1958. u Slunju gdje i prebiva 15.

kordunaške brigade 15, Srbina, drž. RH

 

III okr. SMRZLIĆ NENADA, sina Jane, rođ. 15. 9. 1959. u Slunju gdje i prebiva

Miljevac bb, Srbina, drž. RH,

 

IV okr. MILOŠEVIĆ NIKOLE, sina Petra, rođ. 20.8.1937. godine u Slunju, gdje i

prebiva, Školska br. 31, drž. RH,

 

V  okr. BARAĆ ĐURE, sina Milana, rođen 6.7.1935. u Slunju, prebiva u Plaškom,

Nikole Tesle br. 1, SO Ogulin, Srbina, drž. RH,

 

VI  okr. MILOŠEVIĆ ILIJE, sina Sime rođ. 9.1.1957. godine u Slunju, gdje i prebiva

1. Hrvatske brigade br. 12, Srbina, drž. RH,

 

VII  okr. RADIĆ ZDRAVKA, sina Lazara, rođ.  25.3.1947. godine u Rijeci, prebiva u

Slunju, 15. Kordunaške brigade br. 24, Srbina, drž. RH,

 

VIII  okr. RAKINIĆ PREDRAGA, sina Gojka, rođ. 1.3.1963. u Slunju, gdje i prebiva

Nikole Kukića br. 15, Srbina, drž. RH,

 

IX okr. VUKOJEVIĆ DRAGOLJUBA, sina Mile, rođ. 29.5.1956. u  Slunju, gdje i

prebiva, Bogovolja br. 27, Srbin,  drž. RH,

 

X  okr. PAŠIĆ LEPKA sin Miloša, rođ. 19.9.1963. godine u Slunju, s prebivalištem u

Karlovcu, M. J. Šporera br. 5,  Srbina, drž. RH,

 

XI  okr. BOCA TIHOMIRA, sina Rade, rođ. 11.7.1947. u Ogulinu, s prebivalištem u

Slunju, N. Kukića 17, Srbin, drž. RH,

 

XII okr. MAGDIĆ ŽELJKA, sina Antuna, rođ. 28. 6. 1954. u Slunju, gdje i prebiva

Nikole Kukića br. 17, Hrvat, drž. RH,

 

XIII  okr. MARTON ZLATKA, sina Ivana, rođ. 8.8.1951. u Zagrebu, prebiva u

Slunju, Kralja Zvonimira br. 17, Hrvata, drž. RH,

 

XIV okr. BAŠIĆ RASIMA sin Mehmeda, rođ. 24. 4. 1958. godine u Slunju, gdje i

prebiva 15. Kordunaške brigade br. 1, Muslimana, drž. RH,

 

XV okr. BJELOBRK MILENKA, sina Ilije, rođ. 9. 5. 1944. godine u Slunju, gdje i

prebiva Nikole Kukića br. 17, Srbina, drž. RH,

 

XVI  okr. GRUBJEŠIĆ PETRA, sina Milutina, rođ. 11.10.1954. godine u Duga Resi,

s prebivalištem u Slunju, Petra Žalca br. 9, Srbina, drž. RH,

 

XVII  okr. RADONIĆ BORIS sin Ivana, rođ. 15. 2. 1948. godine u  Vrgorcu, s

prebivalištem u Slunju, Zbješka bb, oženjen, Hrvat, drž. RH,

 

 

 

II    Nakon lišenja slobode, kojom prilikom će im se uručiti primjerak ovog rješenja, okrivljene je potrebno dovesti u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

 

III   Pritvor počinje teći časom lišenja slobode okrivljenih.

 

 

Obrazloženje

 

Rješenjem ovog suda br. Kio 172/92-2 od 11.6.1992. određeno je provođenje istrage protiv okrivljenih, zbog kriv. djela iz čl. 119. st. 1. preuzetog KZJ.

 

Iz podataka prikupljenih tokom dosada provedene istrage proizlazi da svi okrivljeni borave na području RH, koje je privremeno okupirano od „JNA“ i raznih paravojnih pobunjeničkih oružanih formacija tzv. „SAO Krajina“ i da na tom području legalni državni organi RH za sada nemaju kontrole te da su se i okrivljeni priključili neprijateljskoj „JNA“ u kojoj služe i s kojom sudjeluju u oružanim napadima na RH, a radi čega za sada nisu dostupni sudu.

Prema tome, očito je da se okrivljeni kriju i nalaze u bijegu, te da u konkretnom slučaju postoje uvjeti za određivanje pritvora, u smislu čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP, pa je slijedom iznijetog i odlučeno kao u izreci rješenja.

 

Karlovac, 30. lipnja 1992.

 

Istražni sudac

Predsjednik suda:

Boljkovac Juraj

PRAVNA POUKA

 

Protiv ovog rješenja nezadovoljna dozvoljena je žalba vijeću ovog suda u roku od 24 sata, od časa primitka rješenja. Žalba se podnosi pismeno u 2 istovjetna primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

DNA

 1. Vt Kl. Na Kt 375/92
 2. I – XVII okr. prilikom lišenja slobode
 3. PU Karlovac, u 2 primjerka, uz naredbu za izdavanje tjeralice,
 4. Uprava Okružnog zatvora Klc. odjel III
 5. Predsjedništvo ovog suda.

 

N

 1. Vidi upisnik Kio
 2. Određen pritvor
 3. Dostavi kao gore

 

Klc. 30.06.1992.

 

Sudac:

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio. 172/92-15

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv I-okr. POLOVINA RADE i dr., zbog kriv. djela iz čl. 119. st. 1 preuzetog KZJ-u,

 

n  a  r  e  d  i  o      j  e :

 

I – Temeljem čl. 551. st. 1. i 2 ZKP-a, o d r e đ u j e  s e   i z d a v a n j e

t j e r a l i c e ,  protiv:

 

I okr. POLOVINA RADE, sina Mane, rođ. 25. 6. 1948. u Slunju, gdje i

prebiva, I. hrvatske brigade br. 17, Srbina drž. RH,

 

II okr. MANDIĆ MILOŠA, sina Dane, rođ. 8.2.1958. u Slunju gdje i prebiva

15. kordunaške brigade 15, Srbina, drž. RH

 

III okr. SMRZLIĆ NENADA, sina Jane, rođ. 15. 9. 1959. u Slunju gdje i

prebiva Miljevac bb, Srbina, drž. RH,

 

IV okr. MILOŠEVIĆ NIKOLE, sina Petra, rođ. 20.8.1937. godine u Slunju,

gdje i prebiva, Školska br. 31, drž. RH,

 

V  okr. BARAĆ ĐURE, sina Milana, rođen 6.7.1935. u Slunju, prebiva u

Plaškom, Nikole Tesle br. 1, SO Ogulin, Srbina, drž. RH,

 

VI  okr. MILOŠEVIĆ ILIJE, sina Sime rođ. 9.1.1957. godine u Slunju, gdje i

prebiva 1. Hrvatske brigade br. 12, Srbina, drž. RH,

 

VII  okr. RADIĆ ZDRAVKA, sina Lazara, rođ.  25.3.1947. godine u Rijeci,

prebiva u Slunju, 15. Kordunaške brigade br. 24, Srbina, drž.

RH,

 

VIII  okr. RAKINIĆ PREDRAGA, sina Gojka, rođ. 1.3.1963. u Slunju, gdje i

prebiva Nikole Kukića br. 15, Srbina, drž. RH,

 

IX okr. VUKOJEVIĆ DRAGOLJUBA, sina Mile, rođ. 29.5.1956. u  Slunju,

gdje i prebiva, Bogovolja br. 27, Srbin,  drž. RH,

 

X  okr. PAŠIĆ LEPKA sin Miloša, rođ. 19.9.1963. godine u Slunju, s

prebivalištem u Karlovcu, M. J. Šporera br. 5,  Srbina, drž. RH,

 

XI  okr. BOCA TIHOMIRA, sina Rade, rođ. 11.7.1947. u Ogulinu, s

prebivalištem u Slunju, N. Kukića 17, Srbin, drž. RH,

 

XII okr. MAGDIĆ ŽELJKA, sina Antuna, rođ. 28. 6. 1954. u Slunju, gdje i

prebiva Nikole Kukića br. 17, Hrvat, drž. RH,

 

XIII  okr. MARTON ZLATKA, sina Ivana, rođ. 8.8.1951. u Zagrebu, prebiva u

Slunju, Kralja Zvonimira br. 17, Hrvata, drž. RH,

 

XIV okr. BAŠIĆ RASIMA sin Mehmeda, rođ. 24. 4. 1958. godine u Slunju,

gdje i prebiva 15. Kordunaške brigade br. 1, Muslimana, drž.

RH,

 

XV okr. BJELOBRK MILENKA, sina Ilije, rođ. 9. 5. 1944. godine u Slunju,

gdje i prebiva Nikole Kukića br. 17, Srbina, drž. RH,

 

XVI  okr. GRUBJEŠIĆ PETRA, sina Milutina, rođ. 11.10.1954. godine u Duga

Resi, s prebivalištem u Slunju, Petra Žalca br. 9, Srbina, drž.

RH,

 

XVII  okr. RADONIĆ BORISA sin Ivana, rođ. 15. 2. 1948. godine u  Vrgorcu,

s prebivalištem u Slunju, Zbješka bb, oženjen, Hrvat, drž. RH,

 

protiv kojih je Rješenjem ovog suda br. Kio. 172/92-2 od 11.6.1992.god. određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 119. st. 1. preuzetog KZJ-u, a koji se nalaze u bijegu, te protiv kojih je Rješenjem ovog suda br. Kio. 172/92-14 od 30.6.1992. god., temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP-a, određen pritvor.

 

II – Nakon što okrivljeni budu lišeni slobode, potrebno ih je dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

 

III – Temeljem čl. 553. st. 1. ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovac, 30. lipnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

Dna:

 1. VT Klc. na KT-375/92
 2. PU Klc., uz 2 primj. rješenja o pritvoru

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-375/92

Karlovac, 27. srpnja 1992. godine

ZC/MR

 

VOJNI SUD

 

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

 

I okr. RADE POLOVINA, sin Mane r. 25.6.1948. u Slunju, gdje i

prebiva, 1. Hrvatske brigade br. 17, oženjen, elektroničar,

Srbin, drž. RH

 

II okr. MILOŠA MANDIĆ, sin Dane, rođen 8.2.1958. godine u

Slunju, gdje i prebiva 15. Kordunaške brigade br. 15, tesar,

Srbin, drž. RH

 

III okr. NENADA SMRZLIĆ sin Jane, r. 15. 9. 1959. u Slunju gdje i

Prebiva, Miljevac bb, vodoinstalater , Srbin, drž. RH,

 

IV okr. NIKOLE MILOŠEVIĆ sin Petra, r. 20.8.1937. godine u Slunju, gdje i

prebiva Školska br. 31, vozač, drž. RH,

 

V  okr ĐURE BARAĆ sin Milana, rođen 6.7.1935. u Slunju,

prebiva u Plaškom, Nikole Tesle br. 1, SO Ogulin, Srbin, drž.

RH,

 

VI  okr. ILIJE MILOŠEVIĆ sin Sime r. 9.1.1957. godine u Slunju, gdje i

prebiva 1. Hrvatske brigade br. 12, elektroničar, Srbin, drž. RH,

 

VII  okr. ZDRAVKA RADIĆ sin Lazara, r.  25.3.1947. godine u Rijeci,

prebiva u Slunju, 15. Kordunaške brigade br. 24, elektroničar,

Srbin, drž. RH,

 

VIII  okr. PREDRAGA RAKINIĆ sin Gojka, r. 1.3.1963. u Slunju, gdje i

prebiva Nikole Kukića br. 15, Srbin, drž. Republike Hrvatske,

drž. RH,

 

IX okr. DRAGOLJUBA VUKOJEVIĆ sin Mile, r. 29.5.1956. u Slunju, gdje i

prebiva Bogovolja br. 27, neoženjen , Srbin, drž. RH,

 

X  okr. LEPKA PAŠIĆ sin Miloša, r. 19.9.1963. godine u Slunju, prebiva u

Karlovcu, Matije Jure Šporera br. 6, elektroničar, Srbin, drž.

RH,

 

XI  okr. TIHOMIRA BOCA sin Rade, r. 11.7.1947. u mjestu Ogulinu, prebiva

u Slunju, Nikole Kukića 17, Srbin, drž. RH,

 

XII okr. ŽELJKA MAGDIĆ sin Antuna, r. 28. 6. 1954. u Slunju, gdje i

prebiva Nikole Kukića br. 17, Hrvat, drž. RH,

 

XIII  okr. ZLATKA MARTON sin Ivana, rođen 8.8.1951. u Zagrebu, prebiva u

Slunju, Kralja Zvonimira br. 17, drž. RH,

 

XIV okr. RASIMA BAŠIĆ sin Mehmeda, rođen 24. 4. 1958. godine u Slunju,

gdje i prebiva 15. Kordunaške brigade br. 1, Musliman, drž.

RH,

 

XV okr. MILENKO BJELOBRK sin Ilije, rođen 9. 5. 1944. godine u Slunju,

gdje i prebiva Nikole Kukića ar. 17, Srbin, drž. RH,

 

XVI  okr. PETRA GRUBJEŠIĆ, sin Milutina, rođen 11.10.1954. godine u

Duga Resi, prebiva u Slunju, Petra Žalca br. 9, općina Slunj,

Srbin, drž. RH,

 

XVII  okr. BORISA RADONIĆ sin Ivana, r. 15. 2. 1948. godine u Vrgorcu,

prebiva u Slunju, Zbješka bb, oženjen, Hrvat, drž. RH,

 

 

da su:

 

 

u  vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku od strane tzv. „JNA“ i drugih paravojnih oružanih formacija, kao pripadnici tzv. „JNA“, i nakon 8. listopada 1991. godine unatoč tome što su državljani Republike Hrvatske, nastavili sa borbom protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, te se dobrovoljno pridružili neprijateljskim formacijama na području Slunja, i sudjelovali u akcijama protiv Hrvatske vojske sa ciljem odcjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. „Velike Srbije“,

 

dakle, kao građani Republike Hrvatske, za vrijeme oružanog sukoba, služili u neprijateljskoj  vojsci i sudjelovali u oružanim sukobima kao borci protiv Republike Hrvatske,

 

pa da su počinili krivično djelo – službom u neprijateljskoj vojsci – označeno i kažnjivo po članku 119 stavak 1 preuzetog Krivičnog Zakona (NN 53/91).

 

stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnom održi glavna i javna rasprava

 2. da se na raspravu pozovu I okr. Polovina Rade, II okr. Mandić Miloš, III okr. Smrzlić Nenad, IV okr. Milošević Nikola, V okr. Barać Đuro, VI okr. Milošević Ilija, VII okr. Radić Zdravko, VII okr. Rakinić Predrag, IX okr. Vukojević Dragoljub i X okr. Pašić Lepko, XI okr. Boca Tihomir, XII okr. Magdić Željko, XIII okr Marton Zlatko, KIV okr. Pašić Rasim, XV okr. Bjelobrk Milenko, XVI okr. Grubješić Petar i XVII okr. Radović Boris, te svjedoci Rakinić Gojko, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 3. da se na raspravi izvrši uvid u izvode iz kaznenih evidencija (10-12), rješenje o pritvoru (25-27), te naredbu o izdavanju tjeralice (28).

 4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN br. 53/91), suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska stanica Slunj podnijela je prijavu protiv gore imenovanih okrivljenika radi krivičnog djela služenja u neprijateljskoj vojsci iz članka 119 stavak 1 preuzetog Krivičnog Zakona (NN 53/91), pa je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

 

Okrivljenici nisu saslušani pred istražnim sucem budući su nedostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, nakon čega je provedeno saslušanje svjedoka.

 

Svjedok Rakinić Gojko je izjavio da je bio zaposlen kao građanska osoba na službi u tzv. „JNA“, sve do 25.4.1992. god. kada je zarobljen od strane pripadnika Hrvatske vojske i lišen slobode, a živio je neprekidno u Slunju. Bio je zaposlen na području vojnog poligona, gdje je radio kao automehaničar. Poznaje sve okrivljenike, i tvrdi da su okrivljenici I do X, bile građanske osobe na službi u JNA, koji su 26.6.1991.god. bili mobilizirani i dobili uniforme, zadužili naoružanje i određenu količinu municije, te čitavo vrijeme ratnih operacija protiv Republike Hrvatske boravili na području Vojnog poligona kod A Slunja. Ostali okrivljenici, tj. XI do XVII su bili aktivna vojna lica koja su također nakon početka vojne agresije na Republiku Hrvatsku boravili na području Vojnog poligona, i obavljali razne dužnosti. Dalje je izjavio da mu nije poznato kakve aktivnosti su za vrijeme oružanih akcija vršili okrivljenici, jer u vrijeme napada na slunj tj. 16.11.1991.god. više nije bio u Slunju, već se nalazio u bolnici u Beogradu pa mu drugi detalji nisu poznati.

 

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da od 1963.god. neprekidno živi u Slunju, gdje je bio i zaposlen u tvornici „RIZ“. Sve okrivljenike poznaje i tvrdi da su I do X okrivljeni prije agresije na Republiku Hrvatsku bile građanske osobe na službi u tzv. „JNA“ koji su radili na vojnom poligonu kod Slunja, a tada su i mobilizirani i zadužili uniforme naoružanje i municiju. Okrivljenici XI do XVII su bili aktivne vojne osobe, a sv okrivljenike je viđao prije i poslije napada na Slunj, dok o njihovom sudjelovanju u oružanim sukobima mu nije ništa poznato.

 

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je do 18.11.1991.god. kada se policija Policijske stanice Slunj povukla se sa područja općine slunj, obavljao je posao xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te je svakodnevno osmatrao teren između Primišlja i Slušnice. Poznaje sve okrivljenike, osim IX okr. Vukojević Dragoljuba, XII okr. Marton Zlatka i XVI okr. Grubješić Petra. Od okrivljenika su I do X okr. bili građanske osobe na službi u tzv. „JNA“, dok su ostali bili aktivne vojne osobe. Svi su bili na vojnom poligonu, a nakon 8.10.1991. god. bili su vojnim uniformama, naoružani pješadijskim naoružanjem, i sa njihovog položaja sa svakodnevno pucalo po položajima Hrvatske vojske.

 

Identično je iskazao i svjedok xxxxxxxxxxxxxxxx

 

S obzirom na sve navedeno, smatram da su svi okrivljenici ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 119 stavak 1 preuzetog Krivičnog Zakona (NN 53/91), - službom u neprijateljskoj vojsci. Okrivljenici su građani Republike Hrvatske, koji su prije oružane agresije tzv. „JNA“ na Republiku Hrvatsku, bili zaposleni u JNA, bilo kao građanske osobe, bilo kao aktivna lica. Nakon 8. listopada 1991. god. unatoč tome što su bili državljani Republike Hrvatske, nastavili su sa borbom protiv legalnih Hrvatskih snaga, dobrovoljno se pridružili neprijateljskim srbo-četničkim formacijama i tzv. „JNA“, te su na području Slunja aktivno sudjelovali u akcijama protiv Hrvatske vojske, sve sa ciljem odcjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i njihovog pripajanja tzv. „Velikoj Srbiji“. Iz iskaza svjedoka proizlazi da su boravili na vojnom poligonu nedaleko Slunja, odakle se svakodnevno pucalo po položajima Hrvatskih snaga, što je na kraju i dovelo do okupacije Slunjskog područja i ostalih mjesta pretežno naseljenih sa Hrvatskim stanovništvom. Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, svi okrivljenici su služili u neprijateljskoj vojsci i sudjelovali kao borci protiv Republike Hrvatske, čime su ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 119 stavak 1 preuzetog Krivičnog Zakona, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovan.

 

S obzirom da za sada nisu dostupni pravosudnim organima Republike Hrvatske, smatram da postoje osnove za primjenu propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91), pa je predloženom suđenje u odsutnosti.

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJ

 

Zdravko Car

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

K-165/92-4

Kv-237/92

 

 

 

R J E Š E N J E

 

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. RADE  POLOVINA i dr. radi kriv. djela iz čl. 119. st. 1 preuzetog KZ-a, postupajući po službenoj dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 3. studenog 1992. godine

 

 

r i j e š i o   j e:

 

I. Temeljem čl. 1 (?) st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv okr.


I okr. RADE POLOVINA

II okr. MILOŠA MANDIĆ

III okr. NENADA SMRZLIĆ

IV okr. NIKOLE MILOŠEVIĆ

V  okr ĐURE BARAĆ

VI  okr. ILIJE MILOŠEVIĆ

VII  okr. ZDRAVKA RADIĆ

VIII  okr. PREDRAGA RAKINIĆ

IX okr. DRAGOLJUBA VUKOJEVIĆ

X  okr. LEPKA PAŠIĆ

XI  okr. TIHOMIRA BOCA

XII okr. ŽELJKA MAGDIĆ

XIII  okr. ZLATKA MARTON

XIV okr. RASIMA BAŠIĆ

XV okr. MILENKO BJELOBRK

XVI  okr. PETRA GRUBJEŠIĆ

XVII  okr. BORISA RADONIĆ


radi krivičnog djela iz čl. 119 st. 1 preuzetog KZ-a (NN 53/91) se   o b u s t a v l j a .

 

II. – rješenje istražnog suca ovog suda od 30. lipnja 1992. godine br. Kio-172/92

kojim je određen pritvor protiv okr. navedenih pod točkom I stavlja se van snage.

 

III.- Naredba istražnog suca ovog suda od 30. lipnja 1992. godine br. Kio.172/92

kojem je određeno izdavanje tjeralice protiv okr. navedenih pod točkom I se povlači.

IV. – Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac br. Kt-375/92 od 27. srpnja 1992. godine podiglo je optužnicu protiv I okr. Polovina Rade i dr. kako je to navedeno u izreci, zbog kriv. djela iz čl. 119 st. 1 preuz. KZ-a.

 

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

 

Postupajući u smislu zakona o oprostu po službenoj dužnosti Viejće je ocijenilo da postupak treba obustaviti pa je stoga rješenje o pritvoru stavljeno van snage, a tjeralaice su povučene. Stoga je riješeno kao u izreci.

 

Karlovac, 3. studeni 1992. godine

 

ZAPISIČAR:                                                                                       PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski, v.r.                                                                          Zvonimir Matan, v.r.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-375/92
 2. I-XBII okr. putem oglasne ploče suda
 3. Branitelj Žaja Zvonko odvjetnik iz Karlovca
 4. Uprava Okružnog zatvora karlovac
 5. Policijska uprava Karlovac
 6. Predsjedništvo suda

 

Za točnost otpravka:

Iskazi - Srpski zločini RH

TRANSLATE


SURADNICI

majhen
sarunic
dragic
budimlic
grgic
ARGUS
NEIMENOVANI

Priopćenja u toku političkog progona HDZ-ove vlade,Ive Sanadera i haaškog tužiteljstva - Text

PRIJATELJI

KOMENTARI